Blog Single

22 Jan

Pełnomocnictwo do założenia spółki w Polsce

Podstawowe i jedno z pierwszych pytań, które pojawia się ze strony klientów zagranicznych, to czy konieczna jest ich obecność w Polsce, aby założyć spółkę.

Najczęściej obecność założycieli spółki nie jest konieczna. Często jesteśmy w stanie uzgodnić on-line samą treść umowy spółki, którą albo od razu przygotowuję w języku angielskim, albo następnie tłumaczę na język angielski. Dla wyjaśnienia, wersja polska potrzebna jest zawsze i jest ona ważniejsza aniżeli wersja angielska, ponieważ w sądzie rejestrowym obowiązkowo musi był złożona umowa sporządzona w języku polskim. Tłumaczenie jest zatem nieuniknione. Do założenia spółki potrzebne jest również przygotowanie szeregu dodatkowych dokumentów, do których jednak również obecność założycieli nie jest konieczna. Te również wymagają formy dwujęzycznej, bądź tłumaczenia na język polski.

Do samego zawiązania spółki, jak również tych dodatkowych dokumentów potrzebne jest jednak pełnomocnictwo udzielone osobie, która będzie mogła przyjechać do Polski, albo jest w Polsce obecna.

W zależności od tego, jaki rodzaj spółki jest zawiązywany, pełnomocnictwo może wymagać różnej formy. W przypadku spółek kapitałowych, takich jak spółka akcyjna, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymagana jest forma aktu notarialnego. W przypadku większości spółek osobowych, wystarczające jest zachowanie formy pisemnej pełnomocnictwa.

Dodatkowo, w przypadku państw, które nie są stroną Konwencji haskiej dotyczącej znoszenia wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, konieczna może okazać się legalizacja  dokumentu pełnomocnictwa. To wszystko zależy od kraju, z którego pełnomocnictwo będzie pochodzić, ponieważ z wieloma krajami Polska ma podpisane umowy międzynarodowe, które w dużej mierze ułatwiają legalizację dokumentów.

Related Posts

Leave A Comment